Service Level Agreement

GARANȚIA SERVICIILOR (SERVICE LEVEL AGREEMENT – SLA)

Angajamentul de calitate și garanția serviciilor sau SLA (eng. Service Level Agreement) se aplică tuturor serviciilor oferite de B3 Technology S.R.L. indiferent de perioada contractuală. Această garanție se aplică tuturor clienților, atât persoane fizice, cât și juridice, atât de pe teritoriul României, cât și din afara țării.

Nivelul garantat pentru disponibilitatea serviciului pe durata contractuală este de 99.98%. În cazul în care nu este atins nivelul respectiv, B3 Technology S.R.L se obligă să achite penalități după cum urmează:


  • 99.0 % – 99.7 % : 5%
  • 98.0 % – 98.9 % : 15%
  • 95.0 % – 97.9 % : 25%
  • 90.0 % – 94.9 % : 50%
  • 0.00 % – 90.0 % : 100%

Valoarea lunară a indicelui SLA (Disponibilitatea serviciului) va fi valoarea maximă de uptime raportată de cel puțin 3 (trei) dintre următoarele servicii de monitorizare independentă:


Absența raportului unuia din serviciile de monitorizare enumerate mai sus conclude o disponibilitate de 100%.


Excepțiile de la această garanție se aplică în cazurile menționate în Terms & Conditions, dar nu limitat la:


  • Forță majoră
  • Lucrări de întreținere anunțate, situații critice sau upgrade-uri ale serverelor
  • Probleme de DNS (Domain Name System) care nu sub controlul B3 Technology S.R.L.
  • Probleme de acces ale utilizatorului la Internet, la serviciile noastre, sau la resurse precum, dar nu limitat la: FTP, E-mail.

Penalitățile se achită în contul de client din Zona de Client https://b3clients.com și se pot folosi pentru achitarea oricărui serviciu disponibil pe https://b3hosting.ro


Ultima actualizare: 10 Aprilie 2020