Privacy Policy

DEFINIȚII

Termeni în înțelesul Legii 677/2001 și a Regulamentului European nr.679/2016:

Date cu caracter personal: orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrarea datelor cu caracter personal: orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice mod, alăturarea, combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Operator de date: persoană fizică sau juridică, autoritate publică sau orice organism, care singur sau împreună cu terțe persoane, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal

Procesor de date: persoană fizică sau juridică, autoritate publică sau orice organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului,

I.Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezinta una dintre preocupările principale ale B3 Technology S.R.L., cu sediul în Intr. Reconstrucției nr.6, Sector 3, București, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginilor de internet https://b3hosting.ro, https://b3servers.com, https://b3clients.com, denumit și „Site-ul” sau “Website”.

Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate de către B3 Technology S.R.L. numai în măsura permisă prin Legea nr. 677/2001 privind prelucrarea de date cu caracter personal și circulația liberă a acestor date, precum și a Regulamentului European nr.679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora.

B3 Technology S.R.L. nu oferă servicii minorilor în vârstă de până la 16 ani și nu colectează date cu caracter personal cu privire la minori.

II.Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți client al Site-ului, B3 Technology S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi:

 • nume și prenume;
 • CNP;
 • telefon;
 • adresa;
 • adresa de e-mail;
 • date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu:
  • comportamentul/preferințele/obișnuințele dumneavoastră în cadrul Site-ului;
  • alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct/indirect care rezultă din utilizarea Site-ului.

II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, B3 Technology S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, în special prin completarea de formularelor de pe Site.

III.Scopurile și temeiurile de prelucrării

III.1. Dacă sunteți client al Site-ului, B3 Technology S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi B3 Technology S.R.L.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și B3 Technology S.R.L., definit în cuprinsul Termenelor și Condițiilor (eng. Terms and Conditions). Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și B3 Technology S.R.L.

 

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin B3 Technology S.R.L. în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea B3 Technology S.R.L. de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile noastre prin intermediul Site-ului.

 

 • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de B3 Technology S.R.L., prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. 

 

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal, în vederea îmbunătățiri experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al B3 Technology S.R.L. de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, B3 Technology S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de B3 Technology S.R.L., prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe site-ul nostru. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți  folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale, sau prin solicitarea expresă adresată pe adresa de email [email protected].

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţi experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al B3 Technology S.R.L. de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

 

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV.Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, B3 Technology S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră  cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.
În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform politicilor interne ale B3 Technology S.R.L. , respectiv pe durata necesară îndeplinirii obligațiilor legale care revin în sarcina B3 Technology S.R.L. (de exemplu, în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).
În situația în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ștergere a datelor personale, prin solicitarea adresată către adresa de email [email protected]. B3 Technology S.R.L. va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona și de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent prin intermediul newsletter-ului despre produsele și serviciile oferite prin intermediul Site-ului.
Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, B3 Technology S.R.L. va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de B3 Technology S.R.L. pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.
În cazul în care sunteți persoană de contact a Partenerilor sau potențialilor Parteneri ai B3 Technology S.R.L., datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata necesară pentru încheierea / executarea contractului și ulterior potrivit politicilor interne și obligațiilor legale, inclusiv cele privind arhivarea.

V.Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, B3 Technology S.R.L. poate dezvălui datele dumneavoastră către Parteneri, către societățile afiliate B3 Technology S.R.L., către terțe persoane sau entități care sprijină B3 Technology S.R.L. în oferirea de servicii prin intermediul Site-ului, ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:
• pentru administrarea Site-ului;
• în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități clienților, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către B3 Technology S.R.L. prin intermediul Site-ului;
• pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul ei;
• pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
• pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
• atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.
Pentru prelucrarea de date derulată de Partenerii cu care intrați în relație, potrivit termenelor și condițiilor comerciale prin intermediul site-ului nostru și care prelucrează datele dumneavoastră în nume propriu, în calitate de operatori de date, vă rugăm să aveți în vedere politicile de confidențialitate oferite de acei Parteneri. Chiar dacă B3 Technology S.R.L. a făcut toate diligențele în sensul încheiere de convenții privind prelucrarea datelor, totuși B3 Technology S.R.L. nu are niciun control asupra modului concret în care vă sunt prelucrate datele de către aceștia.

VI.Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către B3 Technology S.R.L. pot fi prelucrate și de către alte entități desemnate de B3 Technology S.R.L. să prelucreze datele în numele său și pe seama sa, însă operatorul datelor dvs. rămâne B3 Technology S.R.L. Estet posibil să transmitem și să transferăm în afara României, unele date către autorități publice, consultanți externi și terțe părți către care am externalizat furnizarea unor servicii din România sau din afara ei sau a Uniunii Europene/ Spațiului Economic European, asigurându-ne însă că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor, cum ar fi, dar nu limitat la: clauze contractuale de confidențialitate și de protecție a datelor.  

VII.Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către B3 Technology S.R.L., conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea B3 Technology S.R.L. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către B3 Technology S.R.L. a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, B3 Technology S.R.L. să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
  • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către B3 Technology S.R.L. către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
  • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:
   • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al B3 Technology S.R.L. sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care B3 Technology S.R.L. poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
   • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
  • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
  • o listă completă a drepturilor dumneavoastră conferite de noul regulament privind protecția datelor se găsește la https://gdpr-info.eu/chapter-3/

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați prin cerere scrisa, datată și semnată la adresa e-mail: [email protected], ori la adresa poștală: Intr. Reconstructiei, nr.6, Bl.28, Sc.2, Ap.46, Sector 3, București. În termen de cel mult o lună calculat de la primirea cererii dumneavoastră vi se vor furniza informații privind acțiunile întreprinse sau, acolo unde este cazul, privind motivele pentru care nu pot fi luate măsurile solicitate. De asemenea, conform Regulamentului GDPR, termenul de răspuns menționat mai sus poate fi prelungit cu cel mult două luni în situația în care este necesar, ținându-se cont de complexitatea și numărul cererilor, urmând să vă informăm cu privire la acest aspect, dacă va fi cazul.

VIII.Revizuiri la această declarație de confidențialitate

B3 Technology S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica din când în când această Politică de Confidențialitate. Vă rugăm să verificați frecvent această Politică de Confidențialitate și în special înainte de a trimite informații personale suplimentare prin intermediul acestei pagini web. Toate revizuirile la această Politică de Confidențialitate vor fi afișate pe pagina web prin intermediul unui link pe pagina de pornire.

Prezenta Politica de Confidențialitate este parte integrantă din contractul pe care urmează să îl încheiați online/offline cu B3 Technology S.R.L Oferta dvs. de contractare declarată prin acceptarea termenilor și condițiilor de contractare înseamnă inclusiv faptul că ați luat la cunoștință de conținutul Politicii de Confidențialitate, consimțind în același timp, asupra prelucrării datelor cu caracter personal cu specificațiile precizate mai sus.

Pentru întrebări, comentarii sau orice sesizare referitoare la termenii și condițiile utilizării acestui website, la politica de prelucrare a datelor personale sau pentru asistență în vederea accesării sau actualizării informațiilor personale pe care le-am colectat despre dvs., vă rugăm să ne contactați pe adresa de email: [email protected] sau în scris la adresa:


B3 Technology S.R.L.

CUI: RO41872465 

Nr. Înregistrare Fiscală: J40/15199/2019

Intr. Reconstrucției Nr.6, Bl. 28, Sc. 2, Ap. 46, Sector 3,

Cod Poștal: 031724, București, România.

 

Ultima actualizare: 10 Aprilie 2020